તારા વિના

Category: પ્રેમ

તારા વિના હે સખી કેવું મારૂં જીવન હશે
સળગતા રણની વચ્ચે તરસ્યુ એક હરણ હશે

સદા બહાર વસંતમાં પર્ણો ખેરવતું વન હશે
કે શબ્દોના તાલમેલ વિનાનુ નિરસ કવન હશે

કોરમના સંગાથ વિનાનો શુષ્ક પવન હશે
અથવા ખંડેરમાં ફેરવાયેલ અનામી ભવન હશે

બહારથી ઠરેલ, ભીતરથી જલતી અગન હશે
ચોક્કસ ધરતીની રહેમ નજર તરસતુ ગગન હશે

Share

8 comments

 1. hemendra says:

  what a good poem it is! i really appreciate this one. what a mind blowing !

 2. Shripal says:

  Dhimi.. Pan.. Dhimi.. Tenama.. Malvani.. Lagan.. Hashe… Jo.. Te.. Sachi.. Prem Agan.. Hashe..

 3. halani says:

  તારા વિના હે સખી કેવું મારૂં જીવન હશે
  સળગતા રણની વચ્ચે તરસ્યુ એક હરણ હશે

 4. Avinash panchal says:

  em sane thay chhe k tara vagar rahevay na
  ali aa lagani ne prem pan kahevay na

  Avinash panchal
  (Darpan)

 5. bapodara says:

  ltaaraa ratumadaa gaal ni eaa laali,vaisaakhi no salagato suraj bhare cche.

 6. umakant says:

  dilo jaan thi chahu su tamne khuda ni pase magu su tamne

 7. suresh says:

  history

 8. Hemant Panchal says:

  hi

  mane tmari aa rchana bahu j gami,
  mare tmane kaik puchhvu chhe,

  Mari pan ketlik rachnao potani lakheli chhe mare tmara blog par mukvi chhe jo tmari sammti hoy to….?

  kv rite mukvi te mane jnavav vinti

  Please sir………!

  hemant ( ansh )

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *