તારા વિના

By | September 14, 2005 | 8 Comments
Category: પ્રેમ

તારા વિના હે સખી કેવું મારૂં જીવન હશે
સળગતા રણની વચ્ચે તરસ્યુ એક હરણ હશે
સદા બહાર વસંતમાં પર્ણો ખેરવતું વન હશે
કે શબ્દોના તાલમેલ વિનાનુ નિરસ કવન હશે
કોરમના સંગાથ વિનાનો શુષ્ક પવન હશે
અથવા ખંડેરમાં ફેરવાયેલ અનામી ભવન હશે
બહારથી ઠરેલ, ભીતરથી જલતી અગન હશે
ચોક્કસ ધરતીની રહેમ નજર તરસતુ ગગન હશે


About Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 13 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user leveraging geographically dispersed team members.

8 thoughts on “તારા વિના


 1. Shripal

  Dhimi.. Pan.. Dhimi.. Tenama.. Malvani.. Lagan.. Hashe… Jo.. Te.. Sachi.. Prem Agan.. Hashe..


 2. halani

  તારા વિના હે સખી કેવું મારૂં જીવન હશે
  સળગતા રણની વચ્ચે તરસ્યુ એક હરણ હશે 3. bapodara

  ltaaraa ratumadaa gaal ni eaa laali,vaisaakhi no salagato suraj bhare cche.
 4. Hemant Panchal

  hi

  mane tmari aa rchana bahu j gami,
  mare tmane kaik puchhvu chhe,

  Mari pan ketlik rachnao potani lakheli chhe mare tmara blog par mukvi chhe jo tmari sammti hoy to….?

  kv rite mukvi te mane jnavav vinti

  Please sir………!

  hemant ( ansh )


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *