મનોમંથન

By | August 8, 2006 | 11 Comments
Category: વિવિધ

ડાબા હાથથી
પીઠ પાછળ લટકતો
સાડીનો પાલવ સરખો કરતી
અને
જમણા હાથથી
ડાબી વાળની લટને પાછળ સરકાવતી
યુવતિને જોઇને
મને તારી યાદ કેમ આવી જાય છે?


About Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 13 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user leveraging geographically dispersed team members.

11 thoughts on “મનોમંથન

 1. જયશ્રી

  કારણ કે

  જીવનનો સાથ નીભાવવાના
  ભ્રમમાં
  દરેક ફિકરને
  ધુમાડામાં ઉડાવતા
  યુવકને જોઇને
  મને તારી યાદ આવી જાય છે. 2. Mitr K Kh G

  Have vadhare to shun kahu..

  tari kavita vanchi ne …kyarey nathi joi chhata pan mane kahona ni sadi ma kalpna aavi gai !!!!!!!


 3. bhramit/befikari

  કારણ કે

  જીવનનો સાથ નીભાવવાના
  ભ્રમમાં
  દરેક ફિકરને
  ધુમાડામાં ઉડાવતા
  યુવકને જોઇને
  મને તારી યાદ આવી જાય છે.


 4. Abhay Gandhi

  hye this is abhay here
  ur website is toooooo much goood

  i want to sugest that if it can be possible then
  u have to put gujarati marriage poem also


 5. pravina kadakia

  Vishal juvaanimaam harpale, harsamaye
  aavu j thaaya.


 6. chirag sakariya

  he vishal this is chirag here .
  are ganda tu aatalo moto kavi bani gayo
  tane yaad chhe aapane nanpan ma sathe ramata hata and hu vandaro jova mate radato hato and tu mane taro photo bataveene manavato hato
  hay i m joking ok best o;f luck bye have agood day 7. KUNAL

  kem ke tamari nazar ma ekj tasvir je,
  je tamane bade dhekay che.
  aanu naam prem che


 8. Sanket Lathiya

  તમારી નજર મા કયાક ખોટ લાગે ચ્હેLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *