સનમ

By | September 14, 2005 | 4 Comments
Category: પ્રેમ

પરદા પાછળ રહી સઘળું દેખે છે સનમ
ગુલાબની આડમાં રહી ખુદ મહેકે છે સનમ
હાથતાળી દઇ છટકી જઉ જો કોઇ વાર
છેક સપનામાં આવીને મને પકડે છે સનમ
શરાબી નથી છતાં એક પછી એક ઊપાડું
નશાથી તરબતર જામમાં ઘળકે છે સનમ
“હું ચાહું છુ તને, શું તુ ચાહે છે મને?”
જવાબમાં બસ મીઠું મધુરુ મલકે છે સનમ
રૂપ થકી આંખમાં, શબ્દ થકી કાનમાં
યાદ થકી લોહીમાં ઘળકે છે સનમ
એક રાઝની વાત કહું? કોઇને કહેશો મા
વિશાલની કલમમાં રહી ગઝલો લખે છે સનમ


About Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 13 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user leveraging geographically dispersed team members.

4 thoughts on “સનમ

 1. gopal

  vishal a te lakhki chhe k baroda station pase thi koi book mathi copy kari chhe. 2. bamonpara

  are bhai option mathi gujarati language select karvani chhe te to mane chhelle khabar padi.


 3. abhaidu@yahoo.com

  વાંચી આ બધુ તરપી રહી સનમ
  હાથ ને હાથ થી ઘસતી રહી સનમ

  હુંકંઇ એમની અંગત મિલ્ક છું
  વાત કળિયો ફુલને પુછતી રહી સનમ
  મોહંમદ અલી”વફા’ કેનેડ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *