એ આવે છે

By | September 14, 2005 | 10 Comments
Category: પ્રેમ

યુગો પછી જોવા મળશે ચિર-પરિચિત ચહેરો
સંભાળજે ઓ દિલ મારા! એ આવે છે.
ગંભીરતા તો એને લગીરેય ગમતી નથી
બની જા ઓ દિલ આવારા! એ આવે છે.
ઝરણ બની ફૂટી નિકળશે સમય-શીલા પરથી
નદી, સંકોચી લે ધારા! એ આવે છે.
પૂનમની રાત છે અને ચંદ્ર નથી ઊગ્યો?
ચિંતા ન કરો સિતારા! એ આવે છે.
ક્ષણ માટે આવશે ક્ષણમાં ચાલી જશે
થંભી જાઓ પલકારા! એ આવે છે.
પદરવ સાંભળતી વખતે ખલેલ ન જોઇએ કોઇ
બંધ થઇ જા ધબકારા! એ આવે છે.


About Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 13 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user leveraging geographically dispersed team members.

10 thoughts on “એ આવે છે


 1. rushika

  it is the best.
  how do you write so true , so tuchy in all your poem.
  i truly admire your every poem and this one is the best. please write some more.
  our interest is same.


 2. manvant

  એ…………ભલે આવે બાપ્પુ !!……ધબકારો બંધ ……….
  લાઇન કિલિયર હૈ ભાઈ !


 3. Rinku

  પદરવ સાંભળતી વખતે ખલેલ ન જોઇએ કોઇ
  બંધ થઇ જા ધબકારા! એ આવે છે.

  Excellent …. Thank you for writing so true feelings. Keep up.


 4. Vishal

  Jena sapna akhaldi te joy aaj sudhi,
  fikar na karo nayno! ae aave che.


 5. Digant

  ખરેખર દિલથી… દિલ સુધી…


 6. ...BnB...

  Haji to sagai j thai chhe, visa vagar kem kahe chee ke e aave chhe…


 7. saurabh

  are aa badhu shu chhe kai samaj pade . kyarthi chhalu karyu 8. Pingback: વિશાલ મોણપરા : ગુજરાતી નેટજગતનું ગૌરવ. « વેબગુર્જરી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *