એ આવે છે

Category: પ્રેમ

યુગો પછી જોવા મળશે ચિર-પરિચિત ચહેરો
સંભાળજે ઓ દિલ મારા! એ આવે છે.

ગંભીરતા તો એને લગીરેય ગમતી નથી
બની જા ઓ દિલ આવારા! એ આવે છે.

ઝરણ બની ફૂટી નિકળશે સમય-શીલા પરથી
નદી, સંકોચી લે ધારા! એ આવે છે.

પૂનમની રાત છે અને ચંદ્ર નથી ઊગ્યો?
ચિંતા ન કરો સિતારા! એ આવે છે.

ક્ષણ માટે આવશે ક્ષણમાં ચાલી જશે
થંભી જાઓ પલકારા! એ આવે છે.

પદરવ સાંભળતી વખતે ખલેલ ન જોઇએ કોઇ
બંધ થઇ જા ધબકારા! એ આવે છે.

Share

10 comments

 1. hemendra says:

  how the admire of love one!

 2. rushika says:

  it is the best.
  how do you write so true , so tuchy in all your poem.
  i truly admire your every poem and this one is the best. please write some more.
  our interest is same.

 3. manvant says:

  એ…………ભલે આવે બાપ્પુ !!……ધબકારો બંધ ……….
  લાઇન કિલિયર હૈ ભાઈ !

 4. Rinku says:

  પદરવ સાંભળતી વખતે ખલેલ ન જોઇએ કોઇ
  બંધ થઇ જા ધબકારા! એ આવે છે.

  Excellent …. Thank you for writing so true feelings. Keep up.

 5. Vishal says:

  Jena sapna akhaldi te joy aaj sudhi,
  fikar na karo nayno! ae aave che.

 6. Digant says:

  ખરેખર દિલથી… દિલ સુધી…

 7. ...BnB... says:

  Haji to sagai j thai chhe, visa vagar kem kahe chee ke e aave chhe…

 8. saurabh says:

  are aa badhu shu chhe kai samaj pade . kyarthi chhalu karyu

 9. alpesh says:

  ek prem ni vat samajva mate aatlu purtu 6.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *