તે

Category: પ્રેમ

જિંદગીમાં પહેલી જ વાર કોઇ રૂપક ના જડ્યું
સાચું કહું છુ દોસ્તો, શબ્દ પર રૂપ ભારે પડ્યું

નજરનું તીર આ દિલને જરા શું અડ્યું
પ્રેમનું ઘેન આ દિલોદિમાગ પર ચડ્યું

સમય તો પળનો પણ નથી ઇશ્વર પાસે
છતાં કેટલી નવરાશથી આ આરસનું નંગ ઘડ્યું

મુઠ્ઠીભર પળોનો સાથ અને પછી અફાટ એકલતા
એ જાણીને મારું આ કોમળ દીલ રડ્યું

પરંતુ હવે તારાથી દૂર થવાની ભિતી નથી હ્રદયમાં
આ જો હથેળીમાં, સમયનું પતંગિયુ પકડ્યું.

Share

2 comments

 1. Avinash panchal says:

  kon k chhe k zer na parkha na thay,
  Pia jo jo pachhi jivatu nathi dosto.

  Avinash panchal
  (Darpan)

 2. MUEIN khalil hasan (M.K. HASAN says:

  I HOPE LONGE LIFE FOR YOU

  I HOPE I CAN GET YOUR MOBILE NO .

  YOURS
  MUEIN

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *