પહેલી નજરનો પ્રેમ

By | September 14, 2005 | 20 Comments
Category: પ્રેમ

બે-ચાર વાત થઇ અને એક-બે મુલાકાત થઇ
અમે વિચારતા રહ્યા અને શ્વાસો કોઇની સૌગાત થઇ
નિરાશાની ગર્તામાં ડૂબેલું હતું મન મારુ આયખાથી
જ્યારથી તું જીવનમાં આવી, મૃત આશાઓ હયાત થઇ
તારા જ સ્વપ્નનાં સાગરમાં છબછબીયાં કરે છે જિંદગી
નથી ખબર ક્યારે દિવસ અને ક્યારે રાત થઇ
બચપણથી જ હકૂમત ચલાવતો આવ્યો દિલ પર
ફક્ત એક મીઠી નજર અને મારી સત્તા મહાત થઇ


About Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 13 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user leveraging geographically dispersed team members.

20 thoughts on “પહેલી નજરનો પ્રેમ

 1. lalit

  namaste,
  kem chho??
  aap kavya ni duniya par chhavai jav aevi shubhechchha.


 2. nirurajyaguru

  I like your poem too much
  very good work keep it up


 3. Nikit R. Patel

  હુ તમારી આ ગઝલ નો બહુ મોટો ફેન છુ.આમતો મને તમારી બધી ગઝલો મને બહુ ગમી છે.અને હા બીજી એક અગત્યની વાત કે મને આ તમારુ ડૅવલોપ્મેન્ટ બહુ પસન્દ પડ્યુ છે.શુ હુ તેને માર કૉમ્પ્યુટર મા તેને ડાઉનલોડ કરી શકુ છુ???????જો હા તો મને તેની પ્રોસેસ બતાવશો?????


 4. kruti mehta

  your poem is really very nice its touch my heart one more comment for u r u in love ? yes or not i asked this que. because poem writed by two person who is hate the love and love to anybodies plz don’t mind


 5. halani

  હુ તમારી આ ગઝલ નો બહુ મોટો ફેન છુ.આમતો મને તમારી બધી ગઝલો મને બહુ ગમી છે.અને હા બીજી એક અગત્યની વાત કે મને આ તમારુ ડૅવલોપ્મેન્ટ બહુ પસન્દ પડ્યુ છે.શુ હુ તેને માર કૉમ્પ્યુટર મા તેને ડાઉનલોડ કરી શકુ છુ??જો હા તો મને તેની પ્રોસેસ બતાવશો?


 6. tushar shah

  તમારી આ ગુજરાતી ટાઇપ ખુબજ સહેલી છે. દરેક ને જલ્દી થી ફાવી જાય છે તેવી છે. મને આ ખુબજ ગમી અને સરળ લાગી. મારે આ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવુ છે તો કેવી રીતે કરવુ તે જણાવો. 7. jagruti Valani

  એક્દમ સાચી વાત છે… બચપણથી બીજા પર રાજ કર્યું હોય અને અચાનક આપણે કોઈના રાજમાં હોઈએ…..


 8. jitendra

  hi, this one is nice. I do not know what induces u to write so nice poems,but i use it to impress my girl friend.thanks bro 9. mgchauhan11@yahoo.com

  તમારી આ ગુજરાતી ટાઇપ ખુબજ સહેલી છે. દરેક ને જલ્દી થી ફાવી જાય છે તેવી છે. મને આ ખુબજ ગમી અને સરળ લાગી. મારે આ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવુ છે તો કેવી રીતે કરવુ તે જણાવો.
 10. Pingback:

 11. Lalit Shah

  Please, send me your email address. Thank you.
  Gujarati Sugam Sangeet Foundation


 12. ઓમ

  vaha …vaha….vaha…vaha….

  hu to tamari gazalo no purano chahak chu….
  aa to coments lakhva nu aajej man thau karanke…..
  tamari gazalonu copy peste thai gayu…….
  juoo tamari kai kai gzazal copy paste thai che….
  visite:
  http://funngyan.com/2009/04/21/uthantari/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *