એવું લાગે છે

By | September 15, 2005 | 19 Comments
Category: પ્રેમ

તમારી સાથે જ મારી તકદીર જોડાઇ હોય એવું લાગે છે
તમારા જ ત્રાજવે મારી જિંદગી તોળાઇ હોય એવું લાગે છે

મન બેચેન રહ્યા કરે છે તમારી મુલાકાત પછી
તમારે જ આંગણ મારી પ્રીતડી ખોવાઇ હોય એવું લાગે છે

પ્રત્યેક ક્ષણે મારો સાથ દીધો પડછાયા માફક
તમારા જ પ્રતાપે મારી હિંમત ગવાઇ હોય એવું લાગે છે

અહીં તમે, તહીં તમે જ્યાં જુઓ ત્યાં તમે જ તમે
તમારી જ યાદ માનસપટ પર છવાઇ હોય એવું લાગે છે


About Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 13 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user leveraging geographically dispersed team members.

19 thoughts on “એવું લાગે છે


 1. PlanetSonal

  Very nice poem as well as the website. Dhaval suggested me to visit this website. Btw, I used the type-pad utility on your website and it’s very helpful. Thanks.

  Cheers!


 2. MohammedaliBhaidu"wafa"

  એમનુ અસ્તિત્વ કયાંછે જે છોધોછો હવે એને
  આતો ક્લ્પનાનુએક ભુત છવાયુ છેમન ઊપર

  ઘવાયેલી લાગણી છોધી રહી છે પેમ તરણાનો
  અને એ પ્રેમની કશ્તી સરી રહીછે રણ ઉપર
  વફા 3. Ramnik Vandra

  Vishalbhai,
  I happened to un into your site. Read several poem. It brings back all days at LD Engineering college when I was spending more time in reading Guj, Poem. Your poems are heart worming. I hope you are not heart broken, Please keep it up. You are giving voices to lot of people.

  Take care
  Ramnik Vandra
  New Jeresy


 4. Kantibhai patel

  વિશાલ,
  સરસ મજાનિ વેબ સ્ઈટ બનાવિ.
  Thanks
  samay male skype thi vatu karshu.
  kantilalpatel is my ID
  vadodara, Gujarat, India aavo to rubru malshu.
  +91 265 2350064
  +91 9376223851
 5. Avinash Panchal

  aemne aavi ne puchhyu,
  chhe koi tamari jindgima ?
  ne aemne tasvir magi ne
  ame darpan dhari didhu……

  Avinash panchal
  (Darpan)


 6. Rahul

  વાહ દોસ્ત… સરસ કવિતા છે… 7. Himanshu Patel

  Very good site & Collaction.

  I am software engineer working at Hyderabad & belong to Vadodara.

  Kavita o vichine gjurata ni yaad aavi gai

  Himanshu Patel
  +91 970 100 1598


 8. jayshree shah in los angeles,c

  bhai shree,
  tamari kavita gani j sunder che.
  dil thi dil sudhi wah… wah… aahi aame tahi tame
  very good……

  …………………. વધુ આવતા અન્કે.
 9. bharat suchak

  bahu sarsh kavita lakhi che

  પ્રેમમા
  ઝનુને પ્રેમમા કઇ કહેવાય ગયુ

  જાહેર મા I LOVE YOU કહેવાય ગયુ

  તુ ટૉકસે એવો હતો ડર પણ,

  તારાથી પણ I LOVE YOU કહેવાય ગયુ

  આજકાલ હુ ચાલતો નથી જમીન પર

  સુ તમે જોયો મને આકાસ મા?

  હાથમા જો હાથ હોય તારો

  સ્વર્ગ ની છે ક્યા જરુર !!!!!!!!!!!!!!

  હુ ઉડૂ જને આકાસ મા?

  ભરત સુચક


 10. alpesh parekh

  ham hava ke johke he, khamosi se gujar jaenge,
  agar parar karo to tod mat dena,
  tume bi6ad kar ham khud ko bhul jayenge.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *