ચાહુ છુ તને

By | September 14, 2005 | 8 Comments
Category: પ્રેમ

અણધાર્યા રચાતા તારામૈત્રકના સમ, ચાહુ છુ તને
ગગન પર મીટ માંડતા ચાતકના સમ, ચાહુ છુ તને
છૂપાવી દઇશ તને આ ગઝલોની આડમાં
ગુલાબની રક્ષા કરતાં કંટકના સમ, ચાહુ છુ તને
આકાશે ઝબૂકતી વીજના સમ, ચાહુ છુ તને
રઢીયાળી અષાઢી બીજના સમ, ચાહુ છુ તને
મળવાનો વાયદો કરે અને ન આવે તુ
ઇંતજાર કરતા ચઢતી ખીજના સમ, ચાહુ છુ તને


About Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 13 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user leveraging geographically dispersed team members.

8 thoughts on “ચાહુ છુ તને


 1. Anamika

  ekdum saras che tamari poem, khas kari ne prem ne related

 2. DR. CHANDRAVADAN MISTRY

  સરસ છે મને કાવ્ય ગમ્યુ


 3. Avinash panchal

  Tamara pyar ma koi no dhimo swas chale chhe,
  ne lagnio na vamal ma kyak viswas chale chhe.

  hu pan janu chhu ne tu e pan jane chhe aa bhasa,
  k be aankho ne gami jay aetlo samvad chale chhe.

  Avinash panchal, Godhra
  (Darpan)


 4. DIPAK BOSIYA

  SAUTHI SARI GAZAL 6 AA TAMARI KAS HU PAN HOT JO PASE TAMARI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *