વીર

By | September 14, 2005 | 8 Comments
Category: ખુમારી

પારખ્યા છે ઘણા લોકો, બધા કથીર હોય છે
આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા જ વીર હોય છે
ઊછાંછળાપણું નિશાની છે એક આમ આદમીની
અદકેરો માણસ, ઊંડા જળ જેમ ગંભીર હોય છે
એ જ વ્યક્તિ જીવનમાં આગળ નિકળે છે
જેમાં હિંમત ખરી, સાથે થોડી ધીર હોય છે
હારીને જીતનારા બાજીગર બહુ ઓછા જોયા છે
એવું નથી કે રણ છોડનારા કાફિર હોય છે
જો જો ડરી ન જતા જીવનમાં મુશ્કેલીઓથી
પ્રકાશને મુલવવા જ ઘનઘોર તિમિર હોય છે
ન ઊશ્કેરાશો જરા પણ અણગમતી વાતથી
નિંદાને મન શૂરવીરો બધા બધિર હોય છે.
જેમના બોલાયેલા શબ્દો પથ્થરની લકીર સમ
બહુ ઓછા વિરલા શબ્દવેધી તીર હોય છે
એટલે જ સફળતા કદમ ચૂમતી આવે છે
જીત ઘણા જીવની જૂની તાસીર હોય છે


About Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 13 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user leveraging geographically dispersed team members.

8 thoughts on “વીર


 1. Suresh Jani

  બહુ જ સુંદર…
  ફરીથી રજની પાલનપુરી યાદ આવી ગયા:-

  ” પ્રણય પંથે જનારો સિદ્ધિની પરવા નથી કરતો
  ફના થઇ જાય છે કિંતુ કદમ પાછા નથી ફરતો. “

 2. hiteshbdave

  Dear Vishal
  Good going Aise he likhate raho or e-mahefil sajate raho.


 3. Kirtikant Purohit

  Dear Vishal,

  Good attempt. But I advise you that you deeply study the “Chhand” and “constitution” of gazals. Gazals have certain formats which are to be followed. You have to take care of “lagaga’ versions of each ‘shair’. In ‘Kafia’ also’ timir’ and ‘badhir’ lack the concurrence with ‘kathir’ and ‘veer’ of ‘Matla’. Take advise of some senior in your area. Otherwise your imaginations are good. Best of luck!..Dear Mrugeshbhai,Pl. guide him.
  ………Kirtikant Purohit.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *