તમારી એ યાદો

Category: યાદ

અત્યાર સુધી જીવ્યા તમારે સહારે
તમારી એ યાદોના સહારે જીવશું
તમ ગયા પછી ભુલ્યા જીવન જીવતા
તમારી એ યાદોમાં પળ પળ મરશું
ડૂબ્યા હતા તમારા રૂપના દરિયામાં
તમારી એ યાદોના સમંદરમાં તરશું
પાંપણ પર ઊંચકી રાખ્યા’તા તમને
તમારી એ યાદોને આંખોમાં ભરશું
એકલતાની વાત કોઠે પડી છે
તમારી એ યાદોના ઉપવનમાં ફરશું
માન્યા હતા તમને ખુદાથી વધારે
તમારી એ યાદોની બંદગી કરશું

Share

5 comments

 1. hemendra says:

  a good one

 2. Wafa says:

  યાદનુ ઉપવન કોઇ મદિર નથી ઍમનુ જિવન કોઇ પત્થર નથી
  રૂપના દરિયે ઘણા આશિક હ્શે એના કાંઠઆઓ તારુ ઘર નથી
  બંદગી બસ ખુદાની થાયછે રુપની પૂજાનો તુ કાફ્ર્ર નથી

 3. 1 Gujju says:

  દર્દને ગાયા વિના રોયા કરો

  જિંદગી માણ્યા વિના ખોયા કરો

  બીક લાગે કંટકોની જો સતત

  ફૂલને ચૂંથો નહીં, જોયા કરો

 4. Non_Exisitng_Ami says:

  ચલાવ્યા છે તમને આ હથેળી પર, એને તમ ચરણો નીચે ધરીને,
  ભુલશુ નહિં હર એક પળ, નહિં કદી જીવતા કે નહિં મરીને.

 5. hiren patel says:

  ખોટ અનુભવાય છે તમારી આજે,
  કોઇ નિણૅય જાતે લેવાતો નથી આજે,
  રોજ જોઉં છું છબી તમારી સવાર અને સાંજે,
  મારા વ્હાલા પ્પપા કેમ ભુલાય તમને આજે.
  — હિરેન

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *