આભાર

Category: દુઃખ

તારી નાની સરખી પણ ઇચ્છા માટે
કોઇ પણ બદલાની અપેક્ષા વિના
જાન આપવા પણ તૈયાર થઇ જાઉ એવા
એક સમયના નજરના મેળાપથી જન્મેલા
તારા હાસ્યની છોળોમાં પાંગરતા રહેલાઆને કુદરતની ક્રૂરતાના પંજામાં પિંખાઇ ચૂકેલા
એ જ સંબંધના સમ
કાલે જ્યારે મને
મારી અનાયાસે થયેલી મદદ બદલ
આભાર વ્યક્ત કર્યો
ત્યારે ખૂબ દુઃખ થયુ.

Share

4 comments

 1. heta says:

  the best one in all ur collection. good luck.

 2. iqbal bhuta says:

  hello.good to type in gujarati.a fun.

 3. manish shah says:

  ABHAR NO PAN AA BHAR LAGE CHHE………

 4. lalit rajyaguru bagdana says:

  khub khub gamyu vishalbhai ni vichardhara ne lakh lakh vandan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *