ભુલ

By | September 14, 2005 | 4 Comments
Category: દુઃખ

લાખો પ્રયત્નો બાદ થયો હતો હું કોરો
અને તારી યાદોની વાદળી મુશળધાર વરસી ગઇ
દાંત કચકચાવી પકડી રાખ્યો હતો વર્તમાનને
મારી આ જાત ફરી ભુતકાળમાં લપસી ગઇ
ભુલી ગયો છુ પોયણીના પુષ્પને જ્યારથી
આંખમાં આંખ પરોવી મીઠું-મધુરુ હસી ગઇ
રગેરગમાં રૂધિરના બદલે તુ વહેતી હતી
નથી જાણતો ક્યારથી તનમનમાં વસી ગઇ
એકલતાનો પર્યાય બની રહી ગયો વિશાલ
મારી શું ભુલ થઇ કે જીવનમાંથી ખસી ગઇ


About Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 13 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user leveraging geographically dispersed team members.

4 thoughts on “ભુલ

  1. Jignesh

    Vishal…tame dard ma doobi ne lakho chho …


  2. pravina Avinash Kadakia

    વિશાલ એ જીવનમાંથી ખસી ગઈ નથી.
    છૂપાઈ ગઈ છે. સમય આવે ઝલક બતાવશે
    અને જીવન હર્યું ભર્યું કરી દેશે.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *