તારી યાદમાં

Category: યાદ

મીઠું-મધુરુ મલકાયો તારી યાદમાં
આંસુઓથી છલકાયો તારી યાદમાં
નહોતુ જવુ ફરી તારી દુનિયામાં
અજાણી શક્તિથી સરકાયો તારી યાદમાં
ત્રસ્ત થયો હતો સંસારના તાપથી
ભર ગ્રીષ્મમાં ભીંજાયો તારી યાદમાં
યાદ આવે પણ તુ ન આવે એટલે
ભર વસંતમાં સુકાયો તારી યાદમાં
કોની હિંમત હતી મને અડકી પણ શકે
મરણતોલ ઘવાયો તારી યાદમાં
દિવાનાઓના પ્રદેશનો થયો શહેનશાહ
બન્યો સૌથી સવાયો તારી યાદમાં

Share

1 comment

 1. ચાંદ પટેલ says:

  દિવસો જુદાઈના જાય છે, એ જશે જરૂર મિલન સુધી:
  મને હાથ ઝાલીને લઈ જશે, હવે શત્રુઓ જ સ્વજન સુધી.

  ન ધરા સુધી,ન ગગન સુધી,નહી ઉન્નતિ,ન પતન સુધી,
  અહીં આપણે તો જવુ હતું, ફકત એકમેકના મન સુધી.

  હજી પાથરી ન શકયું સુમન પરિમલ જગતના ચમન સુધી,
  ન ધરાની હોય જો સંમતિ, મને લૈ જશો ન ગગન સુધી.

  છે અજબ પ્રકારની જીદંગી, કહો એને પ્યારની જીદંગી ;
  ન રહી શકાય જીવ્યા વિના, ન ટકી શકાય જીવન સુધી.

  તમે રાંકનાં છો રતન સમાં, ન મળો હે અશ્રુઓ ધૂળમાં,
  જો અરજ કબૂલ હો આટલી તો હદયથી જાઓ નયન સુધી.

  તમે રાજરાણીનાં ચીર સમ, અમે રંક નારની ચૂંદડી !
  તમે બે ઘડી રહો અંગ પર, અમે સાથ દઈએ કફન સુધી.

  જો હદયની આગ વધી ‘ચાંદ’, તો ખુદ ઈશ્વરે જ કૃપા કરી;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *