સાંભરે છે તુ

Category: યાદ

કોયલ ટહુકે અને સાંભરે છે તુ
ફૂલો મહેકે અને સાંભરે છે તુ

શ્રાવણની હાથતાળી રમતી
વીજળી ઝબૂકે અને સાંભરે છે તુ

લીલીછમ ઘટાનો પાલવ ઓઢીને
આવે વસંત અને સાંભરે છે તુ

તને ભુલવા કરું છુ હું
પ્રયત્નો અનંત અને સાંભરે છે તુ

Share

1 comment

  1. Aparna says:

    door rahine pan mane pase rahevani aadat chhe,
    amne yaad bani ne aakho mathi vahevani aadat chhe,
    ame pase na hova chhata pase j lagisu
    amne ahesas banine rahevani aadat chhe

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *