વ્યથા

Category: દુઃખ

જિંદગીથી થઇ ગયો છુ ત્રસ્ત
કારણ દુઃખોથી થઇ ગયો છુ વ્યસ્ત

સુખોની ક્ષણોને શોધવાનો સમય ક્યાં?
અસહ્ય વેદનાથી થઇ ગયો છુ પસ્ત

ખુંદવી હતી જીવનની કેટલીયે ગિરિમાળાઓ
અચાનક લકવાથી થઇ ગયો છુ ગ્રસ્ત

નહોતો જોયો જીવનમાં અંધકાર કદી
ભર મધ્યાહને થઇ ગયો છુ અસ્ત

Share

3 comments

  1. hemendra says:

    this is the wonderful outcoming of sad mood

  2. bhavesh gajjar says:

    chandra ni sundarta tena farti chandni thi jova male chhe… ane lakhnar ni vyatha teni gazal parthi dekhai chhe…. good…

  3. joshi kanaiyalal says:

    verry good. i so must like.better than best

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *