મનોમંથન

ડાબા હાથથી પીઠ પાછળ લટકતો સાડીનો પાલવ સરખો કરતી અને જમણા હાથથી ડાબી વાળની લટને પાછળ સરકાવતી યુવતિને જોઇને મને તારી યાદ કેમ આવી જાય છે?

બાકી શું વધશે?

દરિયામાંથી મોજા કાઢી નાખશો તો બાકી શું વધશે? પંખીડાની પાંખો કાપી નાખશો તો બાકી શું વધશે? એક જ ચીજ બાકી રહી ગઇ છે સકળ જગતમાં બ્રહ્માંડની પહોળાઇ માપી નાખશો તો બાકી શું વધશે? આચ્છાદિત રહેવા દો એમને ગુમનામ રહેવા દો ભુતકાળને ઝાપટી નાખશો તો બાકી શું વધશે? પહેલી જ વાર આવ્યા હોય બાદશાહ, બેગમ, ગુલામ… Read More »

પરીક્ષા

હૈયે હરખ ઘણોય થાય છે કે આજે પરીક્ષા પૂરી થાય છે ચાલો વગાડીએ ઢોલ-નગારા કે આજે પરીક્ષા પૂરી થાય છે ઉજાગરાથી આંખો છે રાતી મારી મહેનતની ચાડી ખાતી છતાં થાક ના અનુભવાય છે કે આજે પરીક્ષા પૂરી થાય છે ફગાવી દફતર પાટી પેન હું ચાલ્યો રમવા એન-ઘેન હવે ગણવેશમાં ડાઘા થાય છે. કે આજે પરીક્ષા… Read More »

બુઢાપો

જુવાની ભલે વીતી હોય દિલ તો હજી જુવાન છે છીપમાં ફરી સંતાઇ મોતી બનવાનું અરમાન છે ચાલને પ્રિયે જ ઇએ ઊડી, પાંખમાં પરોવી પાંખ હજી આંખ મહીં વિચરતા વિહંગની ઊડાન છે હાથમાં પકડી હાથ આજે નાચીએ મન મુકીને ભમરા પાસેથી ઊધાર લીધેલું એક ગાન છે પ્રેમથી સીંચ્યુ તે મારા ઘરઆંગણને કેટલું તુ ના હો તો… Read More »

મૌન

અજાણ્યા હોઠો વચ્ચેના મૌનને ઓગાળવું સહેલું નથી આંખલડી વચ્ચે રમતા મૌનને ગાળવું સહેલું નથી પીઠ બતાવી ભાગવુ પડશે, થંભી જા ભલા માણસ સુતેલા સિંહ જેવા મૌનને પુચકારવું સહેલું નથી લીલાછમ દરિયાના સ્વાંગમાં ઊભેલા રણને કળી શકો બોલાયેલા શબ્દો વચ્ચેના મૌનને પીછાણવું સહેલું નથી તમે નહી બોલો તો હોઠના કંપનથી વહી જશે લાખ કરી લો કોશીશ… Read More »