આપને

જીવનના અંત સુધીની તારી રંગત આપને, અવિનાશી અનંત હોય એવી કોઇ રંગત આપને દુનિયા આખીને સઘળું લૂંટાવતો ફરે છે તું, મારા પર પણ અમિદ્રષ્ટિ કર, ચીજ કંઇક અંગત આપને એમ નથી કહેતો સુખનો અભિલાષી છુ હું દુઃખ જો આપ બક્ષિસમાં હિંમત આપને સારથિ છો જીવનરથનો, એટલે જ ચિંતા નથી સામી છાતીએ લડી લ ઇશ પહાડો… Read More »

આપી દીધા

એમની રહેમતની તો હું શું વાર કરુ? ડૂબવાની અણી પર હતા તો કિનારા આપી દીધા. અંધારી અમાસી રાતે ડગ માંડવા કઇ રીતે? હૈયામાં હામ હતી તો ચમકારા આપી દીધા. ચાંદ પકડવા ખુલ્લી હવામાં હાથ જો વિંઝ્યો મુઠ્ઠી ખોલીને જોયું તો સિતારા આપી દીધા. ભુલી જ જાઉ કદી એક માનવી તરીકેનું કર્તવ્ય જીવનના જળ થોડા ખારા… Read More »

તમે જ છો

જગતના સધળા સુખનુ કારણ તમે જ છો માનવ મનના દુઃખનુ મારણ તમે જ છો કહે છે લોકો શૂન્યમાંથી થયું સર્જન મારા માટે એ શૂન્ય પણ તમે જ છો કર્મો ભોગવવા એ નસીબની વાત છે વિરડીને ધરબેલું રણ તમે જ છો મારે મન તમે જ ઇદ અને દિવાળી રંગ લઇ આવતો ફાગણ તમે જ છો પોતાને… Read More »