Category Archives: દુઃખ

વેદના

સમયનો મદારી એવું કંઇક કરી જાયઆ આતમની સળગતી વેદના ઠરી જાય યુગોથી રાખ્યો હ્રદયમાં દફન મૂક પ્રેમનથી જીરવાતો હવે આંસુ બની ખરી જાય કબૂલ છે મને હરેક જુલ્મ, સિતમ પણકલેજુ કપાય જ્યારે, સામુ જોઇ ફરી જાય પકડીને રાખી હોય બંધ મુઠ્ઠીમાં જિંદગીચૂપચાપ દરીયાની રેત માફક સરી જાય. લખી દીધી મારી જિંદગી બીજાને નામજીવાડવાનો શો અર્થ […]